Gezamenlijke reactie ouderinitiatieven op rapport ‘Zorgen voor gezonde groei’

Op 31 maart verscheen het rapport ‘Zorgen voor gezonde groei’ dat aan de Tweede Kamer is aangeboden en beschikbaar is gesteld ten behoeve van de formatie van een nieuw te vormen kabinet. Veel ouderinitiatieven en belangvereniging en PerSaldo maken zich zorgen over de objectiviteit van het rapport en voorstellen die worden gedaan. Zij willen voorkomen dat er schade ontstaat.

Er zijn in het rapport ook goede aanknopingspunten en kansen te vinden voor het voortbestaan en zelfs stimuleren van ouderinitiatieven. Maar dan moeten de ouderinitiatieven wel de erkenning krijgen en gezien worden als een ‘status aparte’ in zorgland. Het gelijk stellen van ouderinitiatieven aan, door ( reguliere ) ZIN-aanbieders gecreëerde kleinschalige woonvoorzieningen, doet hen tekort en is een gemiste kans!

Een aantal kleinschalige (Pgb gefinancierde) wooninitiatieven hebben met PerSalso gezamenlijk een brief opgesteld voor de vaste Kamercommissie van VWS en betrokken ambtenaren. In de brief worden de belangen van het Pgb en de ouderinitiatieven verwoord.

De brief werd gezamenlijk opgesteld door:

Regionaal Platform Sleutel tot Wonen (RPSW); PerSaldo-Wonen; stichting De Grasboom; stichting Het 2e Huis; Stichting de Toekomst; WoondroomZorg en Vereniging Naar Keuze.

Op 31 mei 2017 debatteert de vaste Kamercommissie van VWS met de staatssecretaris onder meer over kleinschalige woonvormen. Op 18 mei jl. was PerSaldo al in gesprek met VWS om meer zicht te bieden en meer aanknopingspunten te bieden op dit thema.