Inspiratie en nieuwe inzichten bij ontmoeting Klassewonen en Grasboom

Leusden 22 februari. Het was een inspirerende kennismaking met de initiatiefnemers, bewoners en begeleiders van KlasseWonen en de Grasboom; veel herkenning en ook bijzondere verschillen die werden gedeeld. Initiatiefnemers van het ouderinitiatief ‘Authentiek’ uit Zeist waren ook aanwezig.

Waar de Grasboom wooninitiatieven vanuit ‘zorg’ zijn ontstaan en door ouders en families worden gerealiseerd, zien we bij Klassewonen initiatieven ontwikkelen door mensen met autisme, vanuit de behoefte om met gelijkgestemden, een veilige, rustige woonplek te realiseren. Uitgangspunt daarbij is in de eerste plaats het ‘wonen’, waarbij naar behoefte de nodige ondersteuning en ambulante begeleiding kan worden ingekocht.

Vereniging

In 2015 is de vereniging KlasseWonen opgericht en telt 11 leden en ruim 100 belangstellenden. De vereniging bestaat uit een groep volwassenen met autisme en een normale begaafdheid, in leeftijd variërend van 25 tot 65 jaar die elkaar gevonden hebben tijdens hun zoektocht naar geschikte, zelfstandige woonruimte. Samen met vier professionals richten zij zich op de realisatie van woonprojecten speciaal voor deze doelgroep.

Er zijn al successen geboekt maar de vereniging ervaart ook teleurstellingen en veel hindernissen. Zo is in 2019 het eerste wooninitiatief gerealiseerd en in Nijmegen, nadat eerder in Arnhem een mogelijkheid voor realisatie van een woonproject niet doorging. Realisatie van een woonproject in de sociale huursector is niet eenvoudig en daar hebben de aspirant-bewoners ondersteuning bij nodig.

Ondersteuning

Die ondersteuning wordt geboden door 4 professionals; naast een ontwikkelaar (Frans Westdorp) en Volwassen worden met Autismearchitect (Peter Brouwer) zijn Beatrijs Oerlemans en Daaf de Kok, vanuit hun maatschappelijke betrokkenheid, twee gedreven steunpilaren voor de initiatiefnemers. Samen met Daaf heeft Beatrijs het boekje ‘volwassen worden met autisme’, geschreven. En is Daaf jaren betrokken geweest bij projecten waarbij groepen mensen gezamenlijk hun woonomgeving wilden creëren.

Bewoner; ‘Zonder hen zouden we de woonprojecten nooit van de grond krijgen.’

Particulier Opdrachtgeverschap

Om bij de realisatie van de woningen rekening te houden met autisme is Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) voor KlasseWonen aantrekkelijk. CPO is een unieke kans om de specifieke woonideeën te vertalen in plannen voor mooie levensloopwoningen.

Gezamenlijkheid

Grasboom bewoners groeien vanuit de thuissituatie naar zelfstandig wonen in een vertrouwde omgeving. Volwassenen van KlasseWonen daarentegen hebben al een woon carrière achter de rug; wonen al zelfstandig en moeten er vaak niet aan denken dat ouders of familieleden betrokken zijn in hun project. De verbindende factor is ‘Gezamenlijkheid’; het weten en ervaren dat je in nabijheid bent van mensen die je kent, die autisme begrijpen en waar je kunt aankloppen als dat nodig is.

De ‘doorstroming’ naar sociale huurwoningen stagneert en de kans op woningen die passend zijn voor mensen met autisme is miniem.

Petra, penningmeester van KlasseWonen; ‘woningcorporaties zouden bij nieuwbouw meer rekening moeten houden met sensorische-gevoeligheid van de bewoner; overigens leeft deze behoefte niet alleen bij mensen met autisme…’

Naast een prikkelarme woning, is ‘gezamenlijkheid’ voor de meeste mensen met autisme een belangrijk element om vereenzaming te voorkomen en om een vertrouwde omgeving te realiseren. Bij de Grasboom wordt dit vanuit de visie op wonen en begeleiding gefaciliteerd. Bij KlasseWonen is het proces, van toegroeien naar ‘gezamenlijkheid’, meer ‘organisch’ en is het voortraject, waarin aspirant-bewoners elkaar gaan leren kennen, erg belangrijk.

Nieuwe inzichten, anders kijken

Door de uitwisseling van ervaringen en elkaar te blijven ‘verrassen’ met een andere kijk op dingen, ontstaan er nieuwe inzichten die we kunnen gaan verkennen. Het is belangrijk dat we binnen onze wooninitiatieven ‘open blijven staan’ voor nieuwe ontwikkelingen en inzichten. Het vraagt moed en vertrouwen om wendbaar te blijven in een woon – en zorg landschap dat continue in beweging is.

Lange adem

Evenals bij de wooninitiatieven van de Grasboom, moet je als initiatiefnemer beschikken over doorzettingsvermogen, geduld en een ‘lange adem…’ We hebben grote bewondering en respect voor de wijze waarop deze nieuwe generatie initiatiefnemers van KlasseWonen omgaat met hun autisme en blijven zoeken naar wegen om hun woondroom verder vorm te geven.

Wordt vervolgd

De uitwisseling van ervaringen heeft wederzijds bijgedragen aan nieuwe inzichten en zal zeker in de toekomst een vervolg krijgen, mogelijk bij een ander Grasboomproject of een locatie van KlasseWonen.