KlasseWonen op bezoek bij Grasboom Leusden

Vanuit wederzijdse belangstelling en waardering voor elkaars projecten, zijn er al geruime tijd contacten met KlasseWonen en de Grasboom. Voor zowel KlasseWonen als voor De Grasboom geldt dat zij woonprojecten realiseren voor volwassenen met autisme met een normale intelligentie. Op 22 februari komen de initiatiefnemers van KlasseWonen op bezoek bij Grasboom Leusden.

Boeiende verschillen

Er zijn veel overeenkomsten, maar ook boeiende verschillen, waardoor er veel te delen is over de wijze van aanpak, die wederzijds tot nieuwe inzichten en visies kunnen leiden.

Volwassenen met autisme realiseren zelf prikkelarme woningen

Waar de Grasboom werkt vanuit het ouder/familie-initiatief voor jongvolwassenen van 18-35 jaar, neemt de groep volwassenen (25-65 jaar) met autisme van KlasseWonen zelf het initiatief om geschikte zelfstandige woonruimte te realiseren. De wens van deze groep is om op een rustige plek te wonen in nabijheid van gelijkgestemden.

Het gaat daarbij om ‘prikkelarme’ woningen in een rustige, stabiele woonomgeving. Prikkelregie en privacy zijn erg belangrijk met nadruk en aandacht voor geluid. Evenals bij de Grasboom is Wonen en Zorg gescheiden; je huurt van de verhuurder en eventuele zorg of begeleiding koop je als bewoner zelf in.

Realisatie

Uitgangspunt bij realisatie bij KlasseWonen is Collectief Opdrachtgeverschap (CPO) waardoor specifieke woonideeën vertaald kunnen worden naar levensloop-woningen met voldoende ruimte. De initiatiefnemers bij KlasseWonen worden ondersteund door een team van professionals.

Een projectleider, ontwikkelaar en architect zijn nauw betrokken bij de realisatie Klasse-woningen.

In 2019 zijn de eerste zes woningen van KlasseWonen in Nijmegen gerealiseerd.

Welkom in Leusden

Op zaterdag 22 februari komt KlasseWonen een kijkje nemen bij Grasboom Leusden. Enkele bewoners, de initiatiefnemers en een begeleider komen langs om nader kennis te maken en elkaars ervaringen te delen. Bij deze gelegenheid schuiven ook initiatiefnemers van het nieuw te realiseren wooninitiatief ‘Authentiek’ uit Zeist aan om met elkaar van gedachten te wisselen.