Publicatie over Zelfmanagement bij autisme

Wat kunnen mensen met autisme zélf doen om met de uitdagingen van het leven om te gaan? Het Netwerk Innovatie en Productontwikkeling Autisme (NIPA) bracht samen met Lister en Parnassia Groep een publicatie en handreiking uit over zelfmanagement bij autisme. Beide zijn kosteloos te downloaden.

Zoektocht naar jezelf

Boekcover Zoektocht naar je zelfDe publicatie heet: Zoektocht naar jezelf. Maurits Beenackers van Lister en Thijs van der Rol van de Parnassia Groep voerden het onderzoek uit. Zij interviewden 20 professionals die zelf ook autisme hebben en die zich al jaren inzetten voor meer begrip, erkenning en maatschappelijke inclusie van mensen met autisme. Hoe is hun zoektocht is verlopen en waar liepen zij tegenaan vóór en na het krijgen van hun diagnose. Wat heeft voor hen gewerkt? Hoe kijken zij naar de ggz?

Handreiking zelfmanagement bij autisme

Bij de publicatie hoort ook een handreiking. Deze omvat een brede inventarisatie van boeken, online bronnen, netwerken, organisaties en hulpmiddelen die door de geïnterviewden zijn genoemd als waardevol bij hun eigen zoektocht. De handreiking kan worden gebruikt binnen of buiten de hulpverlening ter ondersteuning van de zoektocht van mensen die binnen het autistische spectrum vallen, of zich dit afvragen.

De publicatie en handreiking zijn hier gratis te downloaden.