Toelichting op het Woonplaatsbeginsel

De transitie van Beschermd Wonen naar Beschermd Thuis is in volle gang.

Voor Beschermd Wonen wordt er gewerkt aan nieuw verdeelmodel waarbij de budgetten voor zorg worden verdeeld onder de regiogemeenten en niet meer alleen door de centrumgemeente (Amerfoort) wordt verstrekt.

Onderstaande infographic geeft informatie over deze transitie en wat verandering en het woonplaatsbeginsel, voor nieuwe bewoners inhoudt

Het is belangrijk om te weten dat er voor bewoners die nu, binnen de Wmo, onder Beschermd Wonen vallen, niets verandert.