3 september: toelichting Wlz voor ouders Grasboom Leusden

Het wetsvoorstel om ook cliënten met een psychische stoornis toegang te geven tot de Wlz is onlangs, in juli, goedgekeurd door de Tweede – en Eerste Kamer.

Vanaf 2021 kan deze doelgroep in aanmerking komen voor zorg uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Vanuit de Grasboom is samen met het Ciz initiatief genomen om meer zicht te krijgen wie er een aanvraag kan doen voor zorg uit de Wlz. Bij de informatie bijeenkomst op 19 juli jl, in Amersfoort, kregen de aanwezigen van de grasboomlocaties, van het Ciz, een heldere toelichting op toelatingscriteria van de nieuwe Wlz.

Voor diegenen die mogelijk aanspraak willen maken op toegang tot de Wlz, biedt het Ciz in 2020 de gelegenheid om vroegtijdig een herindicatie aan te vragen.

Het bestuur van Grasboom Leusden zou graag bij de eerstvolgende POC (persoonlijk ouder contact) -bijeenkomst op 3 september a.s. dit onderwerp nader willen toelichten en met elkaar van gedachten wisselen.