Organisatie

Organisatie

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Projectnaam

Grasboom Leusden

Statutaire naam

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Rechtsvorm

 • Stichting (rechtspersoon)
 • RSIN / fiscaal nr: 8521.70.531
 • KvK nr: 56527586

Doelstelling

Instandhouding en exploitatie van een, aan de Bolderikhof 20 te Leusden (3831 AL) gerealiseerd woonproject, voor volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, waarbij bewoners in beginsel in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Ouderinitiatief
 • Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (Ggz)
 • Wooninitiatief zoals bedoeld in artikel 3.1.4 Besluit Langdurige Zorg
 • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder voor Wmo en Wlz (geen ZIN)
 • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

 • Beschermd Wonen (Wmo)
 • Ggz-wonen (Wlz)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding
 • Zorg op afspraak
 • Zorg zonder verblijf

Organisatie Grasboom Leusden

 • Bestuur met 80% vertegenwoordiging door ouders/naastbetrokkenen
 • Commissie PR & communicatie (ouders)
 • Commissie Zorg (ouders)
 • Commissie Financiën (ouders)
 • Aangesloten bij stichting de Grasboom.

Woningstichting

Woningstichting Leusden (KvK nr. 41188040)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden (Hoofdaannemer)

Geselecteerd Zorgleverancier

Stichting Kwintes – regio Oost (KvK nr. 30211012)
Begeleidingsteam minder dan < 10 zorgverleners (in onderaannemerschap)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: Centrale toegang (OMNV*) van Centrum gemeente Amersfoort / gemeente Leusden. Beschikking Beschermd Wonen* met Pgb (geen ZIN) Gemeente Amersfoort/Leusden verstrekt Wooninitiatieven Subsidie in 2021.
 • Wlz: Zorgkantoor Zorgzwaartepakket Ggz-wonen met Pgb en wooninitiatieventoeslag (geen ZIN.

Bij de Centrumgemeente en regiogemeenten Amersfoort spreekt men bij ‘Beschermd Wonen’ over ‘Opvang met noodzakelijk verblijf’ (OMNV); hier wordt hetzelfde bedoeld.


Publicaties en documenten

Afschrift statutenwijziging Grasboom