Organisatie

Organisatie

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Projectnaam

Grasboom Leusden

Statutaire naam

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Rechtsvorm & coderingen

 • Stichting (rechtspersoon)
 • RSIN / fiscaal nr: 8521.70.531
 • KvK nr: 56527586
 • SBI code: 88999

Doelstelling

Instandhouding en exploitatie van een, aan de Bolderikhof 20 te Leusden (3831 AL) kleinschalig wooninitiatief, voor (jong) volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, die in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Ouderinitiatief
 • Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (Ggz)
 • Wooninitiatief zoals bedoeld in artikel 3.1.4 Besluit Langdurige Zorg
 • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder voor Wmo en Wlz (geen ZIN)
 • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

 • Beschermd Wonen (Wmo)
 • Ggz-wonen (Wlz)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding
 • Zorg op afspraak
 • Zorg zonder verblijf

Organisatie Grasboom Leusden

 • Bestuur met minimaal 80% vertegenwoordiging door ouders/naastbetrokkenen
 • Commissie PR & communicatie (ouders)
 • Commissie Wonen, welzijn en Zorg (Wwz)
 • Commissie Financiën (ouders)
 • Aangesloten bij stichting de Grasboom.

Woningstichting

Stichting Omthuis vestiging Leusden (KvK nr. 31015064)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden (Hoofdaannemer)

Geselecteerd Zorgleverancier

Stichting Kwintes – regio Oost (KvK nr. 30211012)
Begeleidingsteam bestaande uit minder dan < 10 zorgverleners (in onder-aannemerschap)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: Centrale toegang (OMNV*) van Centrum gemeente Amersfoort / gemeente Leusden. Beschikking Beschermd Wonen* met Pgb (geen ZIN) Gemeente Amersfoort/Leusden verstrekt Wooninitiatieven Subsidie in 2021.
 • Wlz: Zorgkantoor Zorgzwaartepakket Ggz-wonen met Pgb en wooninitiatieventoeslag (geen ZIN.

Bij de Centrumgemeente en regiogemeenten Amersfoort spreekt men bij ‘Beschermd Wonen’ over ‘Opvang met noodzakelijk verblijf’ (OMNV); hier wordt hetzelfde bedoeld.

Klachtenregeling Grasboom Leusden

Wanneer je een klacht hebt over de kwaliteit van wonen en/ of de geleverde zorg bij Grasboom Leusden en overleg met betrokkenen niet het gewenste resultaat biedt. Dan kun je een klachtenfuntionaris inschakelen.

 • Grasboom Leusden is formeel zorgaanbieder en op basis van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verwijst zij door naar een klachten-functionaris van de Stichting Dienstverlening OuderInitiatieven (SDOI).
 • Er kan al een beroep op de medewerkers van SDOI worden gedaan nog voordat een kwestie tot een klacht heeft geleid.
 • Grasboom Leusden is aangesloten bij de Regeling voor Kwesties en Klachten bij Ouderinitiatieven van de Stichting Dienstverlening Ouderinitiatieven (SDOI).

Een klachtenfunctionaris is een vetrouwenspersoon die je kunt bellen of e-mailen. Je kunt hier terecht om advies te vragen als je ontevreden bent of een klacht hebt. De klachtenfunctionaris is goed op de hoogte van de klachtenregeling van de zorgaanbieder.


Publicaties en documenten

Afschrift statutenwijziging Grasboom