Organisatie

Organisatie

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Dit ouderinitiatief is aangesloten bij Stichting De Grasboom.

Projectnaam

Grasboom Leusden

Statutaire naam

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Rechtsvorm

 • Stichting (rechtspersoon)
 • RSIN / fiscaal nr: 8521.70.531
 • KvK nr: 56527586

Doelstelling

Instandhouding en exploitatie van een, aan de Bolderikhof 20 te Leusden (3831 AL) gerealiseerd woonproject, voor volwassenen met een stoornis in het autistisch spectrum, waarbij bewoners in beginsel in een beschermde woonomgeving zelfstandig wonen en functioneren.

Kenmerken

 • Non-profitorganisatie (geen winstoogmerk)
 • Ouderinitiatief
 • Participatie-gerichte ondersteuning in beschermde woonvorm (GGZ – C)
 • Kleinschalig wooninitiatief met scheiding van Wonen en Zorg
 • Pgb-aanbieder (geen ZIN)
 • Zelfstandige appartementen met 1 centrale gemeenschappelijke ruimte
 • Specifieke doelgroep: jongvolwassenen met autisme en normale tot hoge intelligentie

Woonvorm

 • Beschermd Wonen (Wmo)
 • Geen wooncomponent (bewoner draagt zelfstandig woonlasten)
 • Zorg-clusterwoningen in woongebouw

Zorgvorm

 • Individuele begeleiding en begeleiding groep
 • Zorg op afspraak

Organisatie Grasboom Leusden

 • Bestuur met vertegenwoordiging commissies
 • Commissie PR & communicatie
 • Commissie Zorg
 • Commissie FinanciĆ«n
 • Aangesloten bij stichting de Grasboom.

Woningstichting

Woningstichting Leusden (KvK nr. 41188040)

Formeel zorgaanbieder

Stichting Exploitatie Grasboom Leusden

Geselecteerd Zorgleverancier

Stichting Kwintes – regio Oost (KvK nr. 30211012)

Financiering van de Zorg

 • Wmo: Centrale toegang (OMNV) van Centrum gemeente Amersfoort / gemeente Leusden. Beschikking Beschermd Wonen met Pgb (geen ZIN)
 • Wlz: Zorgkantoor. zorgzwaartepakket Ggz-wonen met Pgb (geen ZIN)

Publicaties en documenten

Afschrift statutenwijziging Grasboom