Leefregels

Leefregels

Het is fijn als iedereen op een plezierige manier kan wonen bij Grasboom Leusden, daarom zijn er huisregels en leefregels opgesteld, waarin staat hoe de bewoners met elkaar, de begeleiding en het gebouw omgaan. Onderstaande leef/huisregels kunnen tussentijds op verzoek van bewoners of begeleiding na overleg met het bestuur van Grasboom Leusden worden aangepast.

 • Bewoners hebben respect voor elkaar: verschillende bewoners zijn zeer gevoelig voor prikkels, bespreek met de begeleiding en je buren hoe je met elkaars prikkelgevoeligheid rekening kunt houden.
 • Je bent de welkom in de gemeenschappelijke ruimte tot 24:00 worden. Vanaf 22:00 uur wel rekening gehouden worden met de rust van andere bewoners.
 • Roken mag in je eigen appartement, je eigen tuin en op je eigen balkon.
  Er mag niet gerookt worden in het kantoor, de gangen en trappenhuizen en in de gemeenschappelijke ruimte. Buiten mag gerookt worden op de hiervoor aangewezen plaats. Begeleiding heeft recht (wettelijk geregeld) op een rookvrije werkplek. Komt er een begeleider bij jou thuis dan mag je op dat moment niet roken. Heeft een medebewoner last van jou rook, hou hier dan rekening mee.
 • Drugsgebruik is verboden, in en om het gebouw.
  Afval kun je kwijt volgens de regels van de gemeente. Je mag geen vuilniszakken of ander afval neerzetten in de hallen, gangen, of op de trappen, of in de tuin.
 • De gangen, trappen en hallen en de tuin blijven leeg. Je mag daar geen spullen neerzetten, tuinaanleg vindt plaats in overleg met de begeleiding. Je mag een elektrische bbq na toestemming van de begeleiding (even bespreken dus).
 • Als je een huisdier wilt nemen, dan overleg je dit eerst met je persoonlijk begeleider. Jouw huisdier mag niet los door het gebouw lopen of in de gemeenschappelijke ruimte komen. Deze regel geldt niet voor een hulphond die als zodanig herkenbaar is.
 • Samenwonen is niet toegestaan. Als je een gast hebt die blijft slapen, dan meld je dit bij de begeleiding. Gasten slapen niet meer dan drie nachten per week bij jou in je appartement en uiteraard niet iedere week. Afwijken van deze regel kan alleen na overleg en met instemming van je persoonlijk begeleider.
 • Als er iets voor jou wordt bezorgd (eten of een pakketje), dan ga je naar de deur bij de brievenbussen en neem je het daar in ontvangst. Je laat geen vreemden binnen in jullie gebouw. Dit omdat de deur van de gemeenschappelijke ruimte altijd open staat.
 • De gemeenschappelijke ruimte is er voor bewoners. Bezoek ontvang je in je eigen appartement. Als je bezoekers mee wilt nemen naar de gemeenschappelijke ruimte, vraag je dit eerst aan de eventueel aanwezige andere bewoners.
 • Het bestuur van Grasboom Leusden heeft met veel zorg en aandacht de keuken, keukenapparatuur, audio-videoapparatuur en het interieur van de gemeenschappelijke ruimte aangeschaft. Ga hier op een nette manier mee om.
 • Het bestuur van Grasboom Leusden wil niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van het illegaal downloaden of uploaden van auteursrechtelijk beschermde bestanden zoals muziek, films, boeken of anderszins verboden bestanden. In de gemeenschappelijke ruimte geldt daarom een download- en upload-verbod.
 • De bewonersvergaderingen worden door alle bewoners bijgewoond, deze vinden eens per maand plaats.
 • Auto’s mogen niet naast de woningen worden geparkeerd, we hebben voldoende parkeerplaatsen.

Deze regels gelden voor alle bewoners, hun familie en bezoekers. Als blijkt dat bepaalde regels niet handig zijn, kunnen bewoners dit bespreken met de begeleiders. Aanpassingen en/of veranderingen gaan in overleg met het bestuur van Grasboom Leusden.

Leusden, 01-08-2017

Gemeenschappelijke ruimte

De gemeenschappelijke ruimte is een ruimte voor alle bewoners en begeleiders.

Deze ruimte is 24 uur per dag geopend. Tussen 8.00 – 22.00 uur is er begeleiding aanwezig. Er is dan de mogelijkheid om in en uit te lopen of deel te nemen aan een activiteit of training.

1 keer per 14 dagen is er op maandagmiddag een vergadering van het team tussen 13.00- 15.30 uur. De gemeenschappelijke ruimte is dan niet beschikbaar voor de bewoners.

Je bent welkom tot tot 24:00 uur in de gemeenschappelijke, op voorwaarde dat er rekening gehouden wordt met de rust van de andere bewoners.

Wat wordt er aangeboden

 • koffie / thee momenten
 • kooktrainingen
 • mogelijkheid om een spelletje te spelen
 • mogelijkheid om tv te kijken
 • mogelijkheid om een praatje te maken

Huisregels

 • iedereen draagt zorg voor de gemeenschappelijke ruimte. Dit houdt in dat je het netjes achter laat.
 • de laatste die weg gaat doet alle lichten uit.
 • de deur van de gemeenschappelijke ruimte blijft open.

Alcoholgebruik in de gemeenschappelijke ruimte

 • Alcoholgebruik in de gezamenlijke woonkamer mag in het weekend op vrijdag- en zaterdagavond.
 • Er wordt geen alcohol gekocht door begeleiding (behalve bij speciale gelegenheden). Als bewoners alcohol willen nuttigen dan dienen ze dit zelf mee te nemen.
 • Alcohol in een sociale context is de regel. We hebben het met bewoners over wat dit betekent en wanneer alcoholconsumptie over een grens gaat. De verantwoordelijkheid leggen we bij bewoners zelf neer. Als bewoners hier niet mee om kunnen gaan, kan het betekenen dat er een algeheel alcoholverbod komt.
 • Begeleiding spreekt bewoners direct aan indien alcoholgebruik in de gezamenlijke woonruimte voor problemen zorgt en koppelt dit terug naar de persoonlijk begeleider. De persoonlijk begeleider gaat hier dan met de bewoner over in gesprek.
 • Bij speciale gelegenheden, kerst of oud- en nieuw, kan begeleiding ervoor kiezen om bijvoorbeeld een flesje wijn te kopen voor bij het eten als bewoners daar behoefte aan hebben.
 • Er mogen geen flessen op tafel staan, uitgezonderd een flesje bier of een flesje wijn bij gelegenheden, dus geen flessen sterke drank.
 • Bewoners leren op deze manier ook om op een verstandige manier om te gaan met alcoholconsumptie.
 • Alcohol mag niet in de gemeenschappelijke ruimte bewaard worden.
 • Drugsgebruik is verboden, in en om het gebouw.