Voorzitter Patrick Lauwers trapt af.

Impressie Grasboom thema-avond Met het oog op morgen

De tweede thema-avond op 6 november 2019 ging over onszelf als Grasboom. Zoals aangekondigd presenteerde het bestuur een terugblik op afgelopen jaar, waarin het bestuur werkte in een nieuw organisatiemodel. Vanuit de drie aandachtsgebieden: Zorg; Financiën en PR & Communicatie wordt zoveel mogelijk kennis gedeeld. Na de pauze inventariseerden de aanwezige vertegenwoordigers van de Grasboom locaties ideeën voor 2020, de zorgen en vragen om ondersteuning.

Het bestuur presenteert de aandachtsgebieden

Voorzitter Patrick Lauwers trapt af. De Grasboom (koepel) zet zich in voor bestaande en nieuwe initiatieven door bestuurlijke kennis en ervaring te delen. Gemiddeld zijn er 1 á 2 vragen per maand. Nieuwe initiatieven kloppen aan voor aansluiting. De Grasboom is groot geworden en groeit door, en is inmiddels het grootste ASS-ouderinitiatief in Nederland.

Vervolgens vertelde Therese Lohmann over het samenbrengen van de zorgcommissies van de verschillende locaties, die de takenpakketten hebben vergeleken en besproken, en de ontwikkelingen in WMO-WLZ.

Pieter Rem heeft het penningmeesters overleg in het leven geroepen. Ook de penningmeesters wisselen nu met enige regelmaat, hun kennis en ervaringen uit over hun werkwijze.

Cees Boutens, pr en communicatie, webportal en fondsenwerving, vertelt over het te ontwikkelen communicatieplan, een jaarkalender van activiteiten en de verwachte uitbouw van de website voor bewoners en ouders. De vraag wordt opgeworpen: heeft de Grasboom een adviesraad nodig? Een voordeel kan zijn dat er (nog ontbrekende) kennis en expertise binnen wordt gehaald.

Harry van Haarlem, geen bestuurslid, doet als voorzitter van de Werkgroep ASS 35+ verslag. De werkgroep heeft in een jaar tijd 23 belangstellenden weten te mobiliseren. De werkgroep is te volgen op haar eigen website: grasboomplus.nl. Of dit ook een ouderinitiatief wordt is geen zekerheid: juist de leeftijd van ouders dwingt tot het ontwikkelen van een nieuwe vorm zo werd gezegd.

Rudo Jockin, juridische zaken en klachtencommissie, bespreekt de klachtenregeling: wat betekent dat er maar twee klachten de functionaris bereikten? Uit de zaal komt de suggestie om in de klachtenprocedure een feedback-moment over de gang van zaken op te nemen.

Rudo licht op persoonlijke titel toe dat er een initiatief is om te komen tot een Landelijke Vereniging van, voor en door Ouderinitiatieven. Er wordt onderzocht of
er landelijk draagvlak voor is. Grasboom staat sympathiek tegenover het initiatief, maar laat de definitieve steun voor het initiatief afhangen van de verdere invulling van het programma.

Gespreksgroepen Met het oog op morgen

Het tweede gedeelte van de avond werden drie vragen besproken:

  • Wat moet er op de agenda voor 2020;
  • Waar maakt u zich zorgen over; en
  • Waar heeft u ondersteuning bij nodig?

In de gespreksgroepen werd intensief gediscussieerd. De vragen die het bestuur stelde maakten een behoorlijke reeks reacties los, die duidelijk de aandachtsgebieden voor 2020 in kaart hebben gebracht. Daarmee kunnen we binnen de Grasboom aan de slag. De boventoon die in alles doorklonk was dat de ingeslagen weg van De Grasboom door de ouders zeer wordt gewaardeerd en dat we op die weg verder moeten gaan.