Wonen

Wonen

Grasboom Leusden heeft in Leusden (Utrecht) een woonvoorziening met 12 zelfstandige appartementen en een gemeenschappelijke ruimte gerealiseerd op de plek waar ooit de boerderij Groot Krakhorst stond.

Deze appartementen zijn bestemd voor jongeren die door autismeproblematiek behoefte hebben aan ondersteuning bij dagelijkse dingen die voor anderen vanzelfsprekend zijn. Met deze ondersteuning kunnen zij zelfstandig wonen en functioneren.

In het ontwerp zijn de karakteristieke stijlelementen van de voormalige boerderij ‘Groot Krakhorst’ verwerkt. Ook de apart gelegen varkensschuur is herbouwd. In het hoofdgebouw bevinden zich vijf appartementen op de eerste verdieping en vier appartementen met een gemeenschappelijke ruimte op de begane grond. De oude varkensschuur biedt plaats aan drie appartementen. In de voormalige schaapskooi bevinden zich de bergingen die horen bij de appartementen.

Het betreft een initiatief van de ouders van deze jongeren die de handen ineen hebben geslagen om voor hun kinderen een veilige woonplek te realiseren. Dit was een omvangrijke klus die liep vanaf het eerste idee, bestemmingsplan, bouwtekening, bouw, oplevering tot aan de inrichting en het betrekken van de woningen. Ook werd gezorgd dat de juiste zorg beschikbaar was zodra de jongeren hun woning betrokken.

Er is nauw samengewerkt met de Gemeente Leusden, de Woningstichting Leusden en het klankbord van Wijkplatform De Wetering in Leusden.

De woningcorporatie, waarmee een huurovereenkomst wordt afgesloten, is Woningstichting Leusden. Voor de zorg die je wilt inkopen heb je een beschikking Beschermd Wonen met Pgb van de centrumgemeente Amersfoort (Wmo) of een Wlz-zorgzwaartepakket (Ggz-wonen) met Pgb van het zorgkantoor nodig. De zorgovereenkomst wordt contractueel vastgelegd met de stichting Grasboom Leusden, die als formeel zorgaanbieder de begeleiding collectief inkoopt bij een geselecteerde zorgleverancier.

Het wooninitiatief beschikt over een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners en een bescheiden kantoorruimte voor het begeleidingsteam. Voor al deze voorzieningen geldt, dat in de context van beperkt beschikbare budgetten, af te nemen zorg en instandhouding van de woonvorm, bewoners gemotiveerd open moeten staan voor de geboden begeleiding.

Wonen & zorg

Het huren van een appartement is gebonden aan een individuele zorgovereenkomst die met Grasboom Leusden wordt gesloten. In de huurovereenkomst en de zorgovereenkomst is nadrukkelijk vastgelegd dat wonen in dit Grasboomproject alleen mogelijk is gedurende de looptijd van de zorgovereenkomst.

Wanneer de zorgovereenkomst wordt beëindigd, bijvoorbeeld door uitstroming of onttrekking aan de professionele begeleiding, komt de huurovereenkomst te vervallen. Het gewenste niveau van begeleiding kan alleen worden gehandhaafd bij een voldoende aantal deelnemers en afname van zorg vanuit de begeleidings-budgetten. Het belang dat alle bewoners van de woonvoorziening zich daaraan binden is evident.

Ouderparticipatie

Een andere belangrijke voorwaarde voor het wonen bij Grasboom Leusden is dat je ouders en/of naastbetrokkenen meehelpen in het ouderinitiatief, om de continuïteit te waarborgen.

De woningen bij Grasboom Leusden

De bewoners hebben geen partner waarmee zij een huishouden vormen en is er in die zin sprake van een ‘eenpersoonshuishouden’.

Totaal zijn er twaalf appartementen variërend in oppervlakte van 55- 66m2.

De woningen hebben een woonkamer/ keuken, slaapkamer, doucheruimte, apart toilet, en een eigen (fietsen)berging in de voormalige schaapskooi. De woningen op de begane grond hebben een tuintje en de woningen op de verdieping hebben een ruim balkon. Sommige woningen hebben een aparte bijkeuken.

De Huur

De bewoner betaalt zelf de huur aan Woningstichting Leusden. De meeste bewoners zijn voor hun inkomen aangewezen op een uitkering. Dat betekent, dat zij geen hoge huur kunnen betalen en uitsluitend kunnen huren in de sociale huursector. De huurprijzen liggen onder de huurtoeslag-grens van maximaal € 752,33 per maand in 2021. Hoeveel huurtoeslag iemand krijgt, is afhankelijk van de persoonlijke leefsituatie en hoogte van het inkomen in relatie met de huurprijs.

Mensen met een zware zorgindicatie hebben en houden toegang tot de sociale huursector ongeacht de hoogte van het inkomen. Dit geldt ook voor 18 jarigen.