Nieuwe huisregels 2024

Om op een plezierige en veilige manier te kunnen wonen en werken bij Grasboom Leusden is het belangrijk om met elkaar huisregels af te spreken. De laatste versie van de ‘huisregels’ dateerde van januari 2023. Eigenlijk niet eens zo lang geleden. Op initiatief van de zorgcommissie worden de huisregels in overleg met het begeleidingsteam en bewoners aangepast als dat nodig is.

Levend document

Met dit document geven we elkaar, bewoners, begeleiders, ouders, maar ook bezoekers iets in handen waar we rekening mee kunnen houden en elkaar kunnen helpen om een plezierige woonomgeving te creëren.

Het is een ‘levend document’, wat betekent dat als er, gaande weg, aanvullingen of wijzigingen nodig zijn we opnieuw met elkaar in gesprek gaan om de regels te herzien of aan te vullen.

Ondertekenen

We vragen alle bewoners en hun ouders/verzorgers dat document te ondertekenen. Met ondertekening van de huisregels laat je zien dat je een bijdrage wil leveren aan een fijne woonomgeving en je best wil doen om met elkaar rekening te houden. En als het een keer niet lukt, kun je elkaar hier op aanspreken en een oplossing zoeken.

Huisregels voor bewoners, ouders, begeleiders en bezoekers 23-01-2024