Vaccinatie voor bewoners van Grasboom Leusden

Bij navraag en uitvoerig overleg met vertegenwoordiging van huisartsen in Leusden, is duidelijk geworden dat een kleinschalig wooninitiatief (zoals Grasboom leusden) wordt beschouwd als een instelling. Er wordt voor Pgb-houders geen onderscheid gemaakt tussen een VG en een Ggz indicatie noch tussen de grondslag Wlz en Wmo. Beide groepen komen in aanmerking voor een vervroegde vaccinatie.

Samenwerkende Leusdense huisartsen hebben afgesproken alle bewoners op locatie te gaan inenten met het Pfizer vaccin.

Het begeleidingsteam van Grasboom Leusden heeft in samenwerking met de arts van huisartsenpraktijk Korte Geer, de vaccinatie procedure zorgvuldig begeleid.