Grasboom Clophaemer en Max kiezen voor Lister

Met ingang van 1 juli start de begeleiding door Lister aan de bewoners op twee locaties van De Grasboom. Hiervoor is een nieuw team geformeerd. Dit zijn collega’s die bij de Grasboom hebben gewerkt, intern bij Lister of extern zijn aangetrokken. Het team wordt begeleid door de Lister-academie. ‘Het is een nieuw en gemêleerd team’, aldus Margreet Bonouvrie (locatiehoofd)

Ouderinitiatief

Na een zorgvuldige selectieprocedure hebben ouders van beide locaties Lister als zorgleverancier gekozen en hebben vervolgens gezamenlijk een traject afgelegd om de samenwerking vorm te geven. Een belangrijk aspect daarbij is dat de zorgvisie van de zorgleverancier naadloos aansluit bij de zorgvisie van het ouderinitiatief.

Lister; herstel-ondersteunende begeleiding

De aanpak van Lister kenmerkt zich door ‘herstel-ondersteunende begeleiding’. Herstel wordt beschouwd als ‘de manier waarop cliënten psychische kwetsbaarheden een plek geven in hun leven om een zo zinvol mogelijk leven op te bouwen’. Herstellen is in deze betekenis iets anders dan genezen. Cliënten kunnen herstellen zonder dat ze van hun aandoening genezen. Het is een positieve, optimistische visie; een betekenisvol leven is mogelijk zonder dat alle symptomen verdwenen zijn. In deze methode wordt gebruik gemaakt van de inzet van herstelcoaches, woonbegeleiders en ervaringsdeskundigen.

Het complete team

Het nieuw te formeren team is vanaf 1 september compleet. Het ziet er veelbelovend uit er zijn veel enthousiaste mensen betrokken. De interne kwartiermaker Maarten IJntema (werkzaam bij het gebiedsteam) gaat twee dagen in de week namens Lister de praktische leiding geven. Het hele team bestaat uit 10 FtE.

Het nieuwe Lister-team voor de Grasboom. vlnr: Shahira Emara, Joanne van der Giessen, Lars Jansen, Maarten IJntema, Joost van der Worp, Dion Verbaan

Reinaerde; focus op kerntaak

Reinaerde heeft als zorgleverancier ruim elf jaar met Grasboom Clophaemer samengewerkt en voor een kortere periode met Grasboom Utrecht Max. Reinaerde kondigde een half jaar geleden een koerswijziging aan. Om naar de toekomst een gezonde bedrijfsvoering te kunnen borgen, is gekozen om de focus meer te richten op de kernactiviteit van Reinaerde; de ondersteuning aan mensen met een verstandelijke beperking.

Bronnen: website Grasboom Utrecht Max; website Lister; Reinaerde