Grasboom Bunschoten in de steigers!

Hoewel de verwachtingen bijgesteld moesten worden vanwege de maatregelen rondom het corona-virus, is de verbouwing aan de Wetering Schans in volle gang en zullen de eerste negen bewoners in juli de sleutel krijgen van hun appartement.

In de steigers

Grasboom Bunschoten staat letterlijk en figuurlijk ‘in de steigers’; op alle aandachtsgebieden wordt er hard gewerkt en zijn de voorbereidingen in volle gang.

Op de bouwplaats renoveert de aannemer 12 appartementen en komen er twee nieuwe appartementen bij op de begane grond. Daarnaast komen er een aantal gemeenschappelijke ruimtes waaronder een woonkamer, keuken en een zitje buiten.

Vijf woningen beschikbaar

Ouders van de pr-commissie gaan voor de resterende 5 appartementen, in eerste instantie, op zoek naar bewoners binnen Bunschoten. Bewoners voor wie dit een passende woonvorm lijkt en waarvan de ouders mee willen werken in het ouderinitatief, kunnen zich aanmelden. Deze bewoners zullen later kunnen instromen in het project.

Samenwerking met Zorgleverancier

Het bestuur van stichting Aunders is heel blij over de samenwerking met zorgleverancier WoonDoom-zorg tot nu toe. Ouders hebben gezamenlijk de sollicitaties gedaan en er is inmiddels een nieuw begeleidingsteam samengesteld.

Kortom binnen het ouderinitiatief gonst het van activiteit en dragen ouders, bewoners en begeleiders ieder hun steentje bij om ervoor te zorgen dat de ‘bouwplaats’, straks, in juli, ook een fijne woonplek wordt.