19 september extra ‘POC-plus’ voor ouders en begeleiders Grasboom Leusden

Gemiddeld vergaderen de ouders vier keer per jaar in de zogenaamde POC’s (Periodiek Ouder Contact). Het is nodig om met elkaar zaken af te stemmen en onderwerpen ter sprake te brengen die ons ouderinitiatief raken. Bij de POC-’s hebben we de mogelijkheid om bijvoorbeeld een spreker uit te nodigen of begeleiders er bij te betrekken.

POC-plus

Bij de startersavond van 22 juli j.l, waar (nieuwe) ouders en begeleiders zich verder hebben verdiept in bepaalde onderwerpen, bleek al gauw dat er enorm veel behoefte is aan overleg en uitwisseling van gedachten en ideeën. Van de 10 onderwerpen die voor die avond door de ouders en begeleiders waren aangedragen, zijn we niet verder gekomen dan het derde onderwerp. Enthousiasme en redenen genoeg om een extra ‘POC-plus’ bijeenkomst in te plannen. Dit keer met alle ouders en begeleiders.

Meer lezen?