POC+ 19 september: samenwerken in de driehoek

Gemiddeld vergaderen de ouders vier keer per jaar in de zogenaamde POC’s (Periodiek Ouder Contact). Het is nodig om met elkaar zaken af te stemmen en onderwerpen ter sprake te brengen die ons ouderinitiatief raken. Bij de POC-’s hebben we de mogelijkheid om bijvoorbeeld een spreker uit te nodigen of begeleiders er bij te betrekken.

POC-plus

Bij de startersavond van 22 juli j.l, waar (nieuwe) ouders en begeleiders zich verder hebben verdiept in bepaalde onderwerpen, bleek al gauw dat er enorm veel behoefte is aan overleg en uitwisseling van gedachten en ideeën. Van de 10 onderwerpen die voor die avond door ouders en begeleiders waren aangedragen, zijn we niet verder gekomen dan het derde onderwerp. Enthousiasme en redenen genoeg om een ‘POC-plus’ bijeenkomst in te plannen. Dit keer met alle ouders en begeleiders.

Samenwerken in de driehoek

Een belangrijk thema wat willen oppakken is ‘samenwerken in de driehoek’. In onze visie is samenwerken in de driehoek van bewoner, ouder(s)/naastbetrokkene(n) en begeleider(s) fundamenteel voor de kwaliteit van de zorg en persoonlijke ontwikkeling van onze bewoners. Voor alle betrokkenen vraagt het energie en aandacht om in de driehoek te blijven investeren.

Vaak werkt de samenwerking in de driehoek goed. Helaas gaat er in deze samenwerking wel eens iets mis. Verschillen in bijvoorbeeld verwachtingen en opvattingen over goede zorg kunnen ervoor zorgen dat er teveel spanning op een driehoek komt te staan. Maar ook onduidelijkheden rondom afspraken of het simpelweg niet nakomen ervan, leidt vaak tot problemen. Naast dat dit erg vervelend is voor betrokkenen, heeft vooral de bewoner hier last van.

Welke vragen zijn er

Deze avond is het mogelijk om in gesprek te gaan over de samenwerking in de driehoek. Vragen die langskomen gaan over gelijkwaardigheid binnen de driehoek; wie heeft de regie?; wat als de samenwerking binnen de driehoek niet werk?; Wie neemt initiatief voor een gesprek?; Welke onderwerpen kun je inbrengen?; hoe bereidt je een driehoeks-gesprek voor?; Wanneer is een driehoeksgesprek geslaagd?; wat zijn de ervaringen tot nu toe?

Voorbereiding van de thema-avond

Voor het thema ‘samenwerken in de driehoek’ is een kleine werkgroep samengesteld van ouders en begeleiders die deze avond zullen voorbereiden. Vanuit Kwintes zal Elyse van ’t Hof een bijdrage leveren. Zij is als persoonlijk begeleider en projectleider op een andere Kwintes locatie werkzaam en heeft ervaring met ‘gericht werken vanuit de driehoek’. Voor Grasboom Leusden zal de nadruk meer liggen op ‘samenwerken in de driehoek’.

POC-plus Grasboom Leusden

Datum:

Dinsdag 19 september 2023

Aanvang:

19:30 u (inloop vanaf 19:15)

Locatie:

Kwintes Amersfoort Netwerklaan 105 – Amersfoort