Eerste intentie-overeenkomst van De Grasboom met startend ouderinitiatief

Op donderdag 12 maart j.l werden er handtekeningen gezet onder de intentieverklaring voor een samenwerkingsverband met Stichting De Woongaard Harmelen en de Grasboom.

In een gezellige ontmoeting met toekomstige bewoners, ouders en belangstellenden werd er natuurlijk getoast op deze stap in de toekomst van de Woongaard Harmelen.

Teun van Vliet en Pieter Rem ondertekenen de intentieverklaring

Ondersteuning

De ondertekening van deze intentie-verklaring is een eerste stap naar formele aansluiting bij De Grasboom en kan het ouderinitiatief in de realisatiefase rekenen op haar ondersteuning en expertise. Daarnaast zijn de initiatief-nemers bij de start geholpen door MEE, Utrecht Gooi en Vecht, met hulp van Barbara Maiburg die vanaf 2018 via Woonlink het ouderinitiatief intensief begeleid.

Stichting De Woongaard

In januari 2017 is dit ouderinitiatief gestart vanuit het initiatief van Teus van Vliet. Via een oproep op de website van NVA en MEE Woonwinkel kregen zij veel gehoor.

In de oriëntatiefase, ontwikkelde de initiatiefgroep verder met hulp van MEE Utrecht, Gooi & Vechtstreek, Woonlink en waren er informatieve gesprekken met de Grasboom. Dit leidde in het najaar van 2018 tot de oprichting van de Stichting De Woongaard, met als doel;

Het realiseren en in stand houden van zelfstandige woonvoorzieningen en het organiseren van professionele, individuele begeleiding op maat voor (jong) volwassenen met autisme.

Bewoners en ouders/initiatiefnemers van De Woongaard Harmelen toasten op samenwerking

Ruimte voor starters

Op de hoofdsite van de Grasboom is ruimte gereserveerd in het menu ‘starters’ waar De Woongaard Harmelen regelmatig berichten zal gaan plaatsen over de voortgang van dit project.

Gedurende de realisatiefase staat het startende ouderinitiatief vrij om in hun communicatie, melding te maken dat er wordt samengewerkt met de Grasboom. Zodra het project in exploitatie gaat en formeel aansluit bij de Grasboom kan het ouderinitiatief gebruik maken van de Grasboom-huisstijl, locatie-vermeldingen en met een eigen website deelnemen aan het Grasboom web portaal.

Ondersteuning wachtlijstcommissie

In deze fase krijgt het ouderinitiatief ook ondersteuning van de Grasboom wachtlijstcommissie. Belangstellende deelnemers worden aangemeld bij de wachtlijstcommissie en volgen daarmee de reguliere intakeprocedure om vast te stellen of het wooninitiatief passend is qua zorgvraag en woonwensen.
Daarnaast wordt De Woongaard Harmelen onder de aandacht gebracht bij alle deelnemers en hun ouders/verzorgers die op de wachtlijst staan.

Welkom

Namens de ouderinitiatieven van De Grasboom heten we De Woongaard Harmelen van harte welkom en blijven de ontwikkelingen met belangstelling volgen en ondersteunen waar dat gewenst is.

Belangstelling?

Voor meer informatie kun je contact opnemen met,

Stichting De Woongaard
Postadres: Ambachtsheerelaan 27 – 3481 GJ Harmelen
Info@dewoongaard.org